ICONS OF WALES

Poteli arbennig, pob un yn dathlu unigolyn, carreg filltir neu ddigwyddiad yn hanes Cymru sydd ag arwyddocâd rhyngwladol.

Bwriad y ddistyllfa yw rhyddhau cyfanswm o 50 wisgi brag sengl o’r fath, pob un yn gyfyngedig o ran nifer ac yn cynnwys gwirod Cymreig arobryn Penderyn.

Hyd yma cafwyd 5 o Eiconau:

Prynu Nawr

#5 Bryn Terfel

Wisgi casgen bourbon ar gryfder o 41% abv.

Lansiwyd y diweddaraf yn ein cyfres ar 29 Tachwedd 2016 ac mae’n dathlu Bryn Terfel, y canwr opera Cymreig ac, yn fwy penodol, ei hoff rôl, Falstaff. Mae’r wisgi yn orffenedig, sbeislyd a moethus ac rydym wedi cynnwys elfen theatrig yn y cynllun, gan adlewyrchu cymeriad Falstaff.

NODIADAU BLASU

Arogl: Llyfn a hufennog. Mae yna awgrym o fêl, hufen iâ fanila a mymryn o sglodion banana.

Blas: Mae’r profiad yn orffenedig ac yn gyfoethog, yn llawn ffrwythau, afalau melys, fanila a naws sy’n dwyn i gof atgofion hiraethus am ‘fanana split’.

Gorffeniad: Mae’n cynnwys mêl sy’n cael ei ddilyn gan flas atgofus arall – soda hufen – ac ymhen amser blas sbeis prennaidd sy’n parhau.

Prynu Nawr

#4 That Try

Wisgi â gorffeniad blas mawn ar gryfder o 41% abv.

Gan mai 2015 oedd blwyddyn Cwpan Rygbi’r Byd, roeddem yn falch o lansio’r pedwerydd yn y gyfres ‘Icons of Wales’ gyda’r enw syml ‘That Try’. Mae ‘That Try’ yn dwyn i gof uchafbwynt y gêm a gynhaliwyd ar 27 Ionawr, 1973 ym Mharc yr Arfau, Caerdydd oedd dan ei sang, pan sgoriodd y Baa-Baas y cais a ystyrir y gorau a welwyd erioed. Mae’r swp, sy’n cynnwys darlun o Gareth Edwards a gomisiynwyd yn arbennig ar y botel ddu mewn blwch du a gwyn deniadol i gyd-fynd â chit enwog y Baa-Baas, yn Wisgi Brag Sengl Blas Mawn ar gryfder o 41% abv.

NODIADAU BLASU

Arogl: Mae arogleuon ysgafn mwg mawn, bore cynnar ar lan y môr creigiog a marmalêd cynnes ar dost oll yn cystadlu am ein sylw. Mae’n wisgi ffres a glân iawn, wedi’i ddistyllu’n wych, sy’n rhoi pleser o’r llymaid cyntaf un.

Blas: Mae’n dechrau gyda melyster mawr cyn i’r blasau myglyd, mymryn yn feddyginiaethol ymddangos.

Gorffeniad: Ychydig o chwerwder yn dilyn sy’n gadael ffresni hirhoedlog yn y geg.

Prynu Nawr

#3 Dylan Thomas

Wisgi â gorffeniad pren sieri ar gryfder o 41% abv.

Y trydydd yn y gyfres ‘Icons of Wales’; Brag Sengl newydd, a ryddhawyd yn 2014 i ddathlu canmlwyddiant genedigaeth y llenor, y bardd a’r darlledwr Cymreig enwog, Dylan Thomas. Mae’r swp trwyddedig swyddogol hwn yn dathlu bywyd a gwaith Dylan ac yn cynnwys ffotograffau, darluniau a dyfyniadau gwreiddiol sy’n cyfleu Dylan ar ei fwyaf creadigol.

NODIADAU BLASU

Arogl: Mae’n dechrau gydag arogl bonbons siwgr, gyda chyfoeth o arogleuon taffi hufennog a fanila. Yn fuan mae afalau gwyrdd ffres Penderyn a ffrwythau aeron wedi’u berwi yn ymuno â’r blas.

Blas: Blasau sieri hufen, yn amlwg ond nid yn ormodol, yn gymysg â ffrwythau cain ag atgof o gyrens gwyn a melon melwlith.

Gorffeniad: Wisgi aperitif gyda gorffeniad canolig-hir sy’n cyrraedd penllanw gydag adflas deniadol o ffrwythau cymysg. Mae cinio’n galw!

International Wines & Spirit Competition 2014 Categori Worldwide Whisky ‘No Age Statement’ – Arian

Prynu Nawr

#2 Independence

Wisgi â gorffeniad Madeira ar gryfder o 41% abv.

Yr Ail ‘Icon of Wales’ yw Independence sy’n coffáu llofnodi Datganiad Annibyniaeth America ym 1776. Roedd Thomas Jefferson yn wladweinydd oedd yn dod i amlygrwydd, ac a aeth ymlaen i fod yn un o arlywyddion enwocaf America, yn un o bum deg chwech o ddynion a fabwysiadodd y Datganiad Annibyniaeth. Mae Cymru’n wlad fach ond er hynny roedd gan Jefferson a phymtheg o’i gyd-lofnodwyr wreiddiau Cymreig.

NODIADAU BLASU

Arogl: Arogleuon afalau ffres a ffrwythau sitrws gyda chyffug hufennog a rhesins syltana yn y trwyn i greu wisgi cymhleth ond ffres, glân a chytbwys.

Blas: Mae’r wisgi brag sengl yn llyfn tu hwnt gyda digonedd o ffrwythau ffres a ffrwythau sych cyfoethog. Cywrain a melys gyda dim ond awgrym o chwerwder sy’n parhau i adfywio.

Gorffeniad: Mae’r wisgi’n graddol gyflwyno gorffeniad hir gan adael adflas cacen Madeira a syltanas.

Prynu Nawr

#1 Red Flag

Wisgi â gorffeniad Madeira ar gryfder o 41% abv.

Red Flag yw’r swp cyntaf yn y gyfres ‘Icons of Wales’. Mae’n coffau’r tro cyntaf i’r faner goch gael ei chodi fel symbol o brotest gymdeithasol. Digwyddodd hyn yn ystod Gwrthryfel Merthyr ym 1831, a ddaeth i ben gyda chrogi’r glöwr Dic Penderyn, sef Richard Lewis.

NODIADAU BLASU

Arogl: Arogleuon afalau ffres a ffrwythau sitrws gyda chyffug hufennog a rhesins syltana yn y trwyn i greu wisgi cymhleth ond ffres, glân a chytbwys.

Blas: Mae’r wisgi brag sengl yn llyfn tu hwnt gyda digonedd o ffrwythau ffres a ffrwythau sych cyfoethog. Cywrain a melys gyda dim ond awgrym o chwerwder.

Gorffeniad: Brag adfywiol, sy’n graddol gyflwyno gorffeniad hir gan adael adflas cacen Madeira a syltanas.