Mae Aur Cymru yn hynod brin, pur a gwerthfawr a châi ei wisgo gan y tywysogion Cymreig arwrol. Mae ein Casgliad Aur yn adlewyrchu’r rhinweddau hynny.

.Buy Now

Wisgi’r Gamp Lawn 2019

Cynhyrchwyd y wisgi hwn mewn partneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru i ddathlu Cymru yn cipio’r Gamp Lawn yn 2019. Mae’n wisgi gorffeniad Portwood ac yn cael ei botelu ar gryfder o 46% abv. Mae’n dod ym mhotel glasurol Penderyn i gyd-fynd â wisgi’r Gamp Lawn yn 2005, 2008 a 2012.

NODIADAU BLASU

Arogl: Grawnwin coch a chlofs, eirin sych, fanila a thaninau derw yn gymysg ag aeron coch: mefus, mafon ac awgrym o lugaeron

Blas: Ffrwythau sych, sbeis sinamon a phupur gwyn ac yna melyster llyfn melfedaidd yr aeron coch

Gorffeniad: Ceir lledawgrym o ffigys wedi’u sychu, ynghyd â derw wedi’i dostio a mymryn o sbeis

.Buy Now

Madeira

Wisgi yn arddull safonol gwreiddiol Penderyn yw hwn, wedi’i aeddfedu mewn hen gasgenni bourbon a’i orffen mewn hen gasgenni gwin Madeira i ddatblygu ei gymeriad aur llawn. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

NODIADAU BLASU

Arogl: Ffresni clasurol gydag arogleuon taffi hufen, ffrwythau a rhesins cyfoethog.

Blas: Ffres a llawnder cywrain, gyda’r melyster i gydbwyso sychder blasus.

Gorffeniad: Awgrym o ffrwythau trofannol, rhesins a fanila’n parhau.

Balance: Oaky vanilla tones/dry sweetness

2019 Ultimate Spirits Challenge – Very Good 88/100

2018 Spirits Selection by Concours Mondial – Grand Gold

2018 World Whisky Masters Europe Premium  – Gold

2017 World Whisky Masters Europe Premium – Gold

.Buy Now

Peated

Mae gan y wisgi hwn ysbryd cain gyda blas mawn canolig a lliw euraid golau. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

NODIADAU BLASU

Arogl: Yr hyn gawn ni gyntaf yw’r mwg melys aromatig. Yna, mae yna awgrym o fanila, afal gwyrdd a sitrws ffres.

Blas: Mae amrywiaeth o flasau ysgafn yn temtio’r chwaeth fwyaf soffistigedig hyd yn oed.

Gorffeniad: Mae blas mwg a fanila’n parhau ar y gorffeniad canolig dymunol.

Balance: Light smoke/citrus fruitiness

2018 IWSC Worldwide – Gold (Outstanding  93/100)

2018 Asian Masters – Gold

.Buy Now

Portwood

Mae’r wisgi gorffeniad Portwood yn ffefryn pendant ymhlith ein cwsmeriaid yn Ffrainc ac mae’n hoelio’r sylw heb os. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

NODIADAU BLASU

Arogl: Aroglau ffrwythau sych cyfoethog gyda siocled tywyll a llugaeron; awgrym o flas derw gyda sychder cnau wedi’u pobi.

Blas: Fel hufen cyfoethog gyda thipyn o fêl ac awgrym graddol o sbeisys.

Gorffeniad: Llyfn gyda melyster mêl a derw meddal yn oedi’n ysgafn ar y tafod.

Balance: Rich wood/chocolate & dry fruits

2019 IWSC World Wide Whisky – Gold

2019 World Whisky Awards – Barrel Finish NAS – Gold (Best in class)

2016 World Whisky Masters Europe Premium – Gold

.Buy Now

Sherrywood

Mae’r Sherrywood Penderyn yn y botel hon wedi’i aeddfedu mewn hen gasgenni bourbon a hen gasgenni sieri Oloroso i ddatblygu ei flas ffrwythus cyfoethog.

Nodiadau blasu

Arogl: arogl ffrwythau tywyll a thaffi cyfoethog gydag afalau gwyrdd a chnau cyll i greu dirgelwch dyfnach

Blas: mae melyster cyfoethog yn troi’n sychder adfywiol

Gorffeniad: mae tinc melys o daffi a syltanas yn ymestyn yn hir

Cydbwysedd: sieri a sbeisys gaeaf/derw

2019 San Francisco World Spirits Competition – Gold

2019 – Ultimate Spirits Challenge – Very Good – 85/100

2018 World Whisky Masters Worldwide Premium – Gold

2017 World Whisky Masters Europe Premium – Gold

2017 ISW International Spirits Awards – Gold

.Buy Now

Derw Cyfoethog

Dyma’r ychwanegiad diweddaraf at ein Casgliad Aur. Mae ein cynnyrch cyfyngedig o Gasgenni Sengl Derw Cyfoethog a photeliadau 50% wedi ennill gwobrau rhyngwladol mawr, ac felly rydym wrth ein bodd o roi cartref parhaol i Dderw Cyfoethog yn ein casgliad.  Mae’n cael ei aeddfedu mewn casgenni bourbon a’i orffen mewn detholiad o rai o hen gasgenni gwin gorau Ewrop wedi’u hadfer.
Nodiadau blasu

Arogl: Cyffug siocled tywyll gyda sbeisys sinamon a phupur, ac yna ffrwythau ir – afalau gwyrdd, mango, banana a gwafas

Blas: Cyfoethog a chymhleth. Gwead hufennog gydag arlliw o fanila, derw a sinamon, a lledawgrym o daffi cnau.

Gorffeniad: Blas hufennog-fanila sy’n parhau am gryn amser

2019 IWSC – World Whisky – Gold 95/100