Casgenni Sengl a Sypiau Cyfyngedig

Prynu Nawr

O dro i dro mae ein distyllwyr Laura Davies ac Aista Juknevicivte yn dewis un neu ddau o wisgis casgen sengl gorau Penderyn fel enghreifftiau eithriadol o’n wisgi brag sengl sydd gyda’r gorau yn y byd.

Fel rheol, cyflwynir ein wisgi casgen sengl mewn blychau derw wedi’u gwneud â llaw a gallant fod wedi’u rhifo a/neu eu llofnodi’n unigol gan uwch aelod o dîm Penderyn.

O dro i dro rydym yn cynhyrchu swp cyfyngedig o boteli i ddathlu digwyddiadau megis Camp Lawn tîm rygbi Cymru a thimau pêl-droed Dinas Abertawe a Dinas Caerdydd yn cyrraedd yr Uwch Gynghrair.