‘Blasus! Perffaith i’w yfed ar ei ben ei hun, arogleuon a gorffeniad da.’

Prynu Nawr

Brecon Gin

Mae hwn yn gin distyll o safon sy’n defnyddio elfennau botanegol o bedwar ban byd ac yn cael ei botelu yn Nistyllfa Penderyn gan ddefnyddio dŵr mwynol o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

NODIADAU BLASU

O’i yfed ar ei ben ei hun mae gan Brecon Gin flas cryf traddodiadol y ferywen, gyda chwa o goriander ac awgrym dadlennol o sinamon sbeislyd. Ychwanegwch gymysgydd ac mae ffresni sitrws orennau a lemonau yn ymddangos gyda nytmeg, licris ac angelica’n ategu’r blas. Mae’r blasau nodweddiadol yn gweddu’n dda gyda dŵr tonig, rhew a lemwn ar ddiwrnod braf o haf ond mae treftadaeth draddodiadol Brecon Gin yn un mor gartrefol ger tanllwyth o dân ar noson oer a bydd yn dwyn atgofion o hafau hirfelyn tesog y gorffennol.

2016 International Wine & Spirits Awards – Arian

Prynu Nawr

Brecon Botanicals Gin

Fe’i gwneir gan ddefnyddio’n ryseitiau ni ein hunain, gan gyfuno detholiad arbennig o elfennau botanegol a’r gwirod grawn pur gorau. Cynhyrchir y gin hwn o safon uchel mewn sypiau bach gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau posib.

NODIADAU BLASU

Mae’r arogl yn gyfoeth cymhleth o ferywen ffres, gyda choriander yn dilyn yn gyflym gyda chymhlethdod o flasau gin. Mae yna awgrym o sitrws yn gymysg â sbeisys dwyreiniol. Wrth ychwanegu cymysgydd, mae’r sitrws, lemwn, oren – a hyd yn oed bergamot – yn cryfhau, fel y mae awgrym o sinamon, clof a hyd yn oed saffrwm. Mae gorffeniad o hyd canolig yn eich cymell i yfed y llymaid nesaf.

Awgrym Gweini: Rhowch gynnig ar y gin hwn gyda chiwbiau rhew mintys a chiwcymbr ffres i gael profiad heb ei debyg.

Enillydd tlws 2014 International Spirits Challenge Gin
2014 and 2015 Gin Masters – Aur