‘O Gymru i bedwar ban byd …’

Mae Distyllfa Penderyn yn cynhyrchu wisgi a gwirodydd brag sengl arobryn yng nghysgod mynyddoedd godidog Bannau Brycheiniog.

 

CASGLIAD

Follow Us On Instagram


  • CROESO I DDISTYLLFA PENDERYN, CARTREF WISGI BRAG SENGL CYMREIG AROBRYN PENDERYN A GWIRODYDD ERAILL O SAFON UCHEL.

    Mae Distyllfa Penderyn yn annog yfed cyfrifol.
    Am ragor o wybodaeth am yfed yn gyfrifol ewch i www.drinkaware.co.uk

    Drwy glicio ar y bocs cytuno rydych yn cadarnhau eich bod yn ddigon hen i brynu alcohol yn gyfreithlon yn y wlad yr ydych yn byw ynddi. Rydych yn cytuno i delerau Penderyn hefyd.terms.